Poster design for “Boş Bir Oda Kendi Fonksiyonunu Yaratır”/”An Empty Room Creates Its Own Function”. Mixed Exhibition
Kıraathane, İstanbul Edebiyat Evi.

Client → Manifold
Designer → Erman Yılmaz & Gökçe Genç
Services → Poster Design
Date → 05/2019
Printing → Ofset Yapımevi
Participants: Ali Paşaoğlu ve Tomris Akın / Alper Derinboğaz, Salon / Aslıhan Demirtaş, Khora Ofis / Bilge Kalfa / Boğaçhan Dündaralp, ddrlp / Burcu Serdar Köknar / Enise Burcu Derinboğaz, Praxis Landscape / Erdem Akan / Ertuğ Uçar / Gamze İşcan, Hâlükâr Mimarlık / H. Cenk Dereli, NOBON / Hayriye Sözen / İpek Baycan ve Şule Ertürk Gaucher, Slash Architects / kpm kerem piker mimarlık / M. Can Tanyeli / Muğlak Standartlar Enstitüsü / Oğul Öztunç ve Atıl Aggündüz, Piknik Works / Onur Kutluoğlu / Ozan Avcı / Özge Çağlayan / Rükneddin Avşar Gürpınar / Sait Ali Köknar / Selahattin ve Pelin Tüysüz, Adapt Architects / SO? / Tuğçe ve Gökhan Kodalak.
48 × 68 cm, İstanbul

Photography → Boğaçhan Dündaralp